درباره ما

اردوگاه متمرکز کشوری شهدای هفتم تیر بسیج - رامسر
که مساحت آن 7.5هکتار و
از شمال به دریای خزر
از جنوب به کوه ایلی میلی
از شرق به شهر رامسر  غربی ترین شهرستان استان مازندران
از غرب به شهرستان رودسر –بخش چابکسر شرقی ترین شهر استان گیلان  منتهی میشود.

و همچنین این اردوگاه مزین به دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس می باشد.