برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا (س)

جشن فارغ التحصیلی دانشکده پرستاری ومامایی فاطمه زهرا (س)شهرستان رامسردرسالن آمفی تئاتر اردوگاه با حضور مسئولین شهرستانی ودانشجویان وخانواده دانشجویان و کارکنان دانشکده واستادان برجسته دانشکده بابل ورامسر برگزار گردید دراین جشن باتلاوت قرآن شروع شد،وباسخنرانی استادان برجسته دانشکده بابل ورامسر وتقدیر وتجلیل ازرتبه های علمی وفعالان فرهنگی دانشکده به پایان رسید.

ارسال نظر