جلسه اغماری مدیران نهضت سواد آموزی غرب استان مازندران

جلسه اغماری مدیران نهضت سواد آموزی غرب استان مازندران با حضور معاونت محترم نهضت سواد آموزی استان، جناب آقای تقی نیا در اردوگاه متمرکز کشوری شهدای هفتم تیر بسیج برگزار گردید.

این جلسه  با تلاوت کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز و در ابتدا معاونت محترم آموزشی آموزش و پرورش شهرستان رامسر جناب آقای پورعسگری گزارشی از عملکرد نهضت و راه کارهای مبارزه با بیسوادی در شهرستان ارائه نمودند.شهرستان رامسر دارای 1 درصد بی سواد بوده که رتبه خوبی در مبارزه با بی سوادی را در سطح استان و کشور دارا می باشد و یک درصد نامبرده که شامل 250 نفر بوده به علت مهاجر پذیر بودن شهرستان از افراد غیر بومی این شهر می باشند. در ادامه آقای تقی نیا نیز توصیه هایی در نحوه و مبارزه با بی سوادی بیان نمودند و عنوان نمودند استان مازندران جز 5 استان اول در جهت مبارزه با بی سوادی در سطح کشور می باشد. سپس مدیران شهرستان ها با ارائه گزارش و طرح موضوع به مسایل و مشکلات موجود و ارائه راهکارها پرداختند.

شایان ذکر است در ابتدا مدیران محترم نهضت سواد آموزی با نثار گل و قرائت فاتحه بر مزار شهدای گمنام اردوگاه و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهیدان جلسه خویش را آغز نمودند.

ارسال نظر