دومین دوره آموزشی توانمندسازی سرگروه ها، مربیان، سرمربیان، و استادیاران ویژه خواهران شجره طیبه صالحین استان قزوین برگزار شد

 

 

4

1

 

 

 

P1180915

P1180895

P1180891

P1180875
 
 
 
 
 

ارسال نظر